Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Населени места

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 01.06.2021

с. Войвода

Кмет: Юзджан Ахмедов Еминов
Адрес: ул. Стефан Караджа 1
Работно време: 08:00 ч. -  17:00 ч.
(обедна почивка: 12.00 ч. - 13.00 ч.)
Телефон: 0885233311

 

с. Енево

Кмет: Антон Боянов Борисов
Адрес: ул. Георги Димитров 32
Работно време: 08:00 ч. - 17:00 ч.
(обедна почивка: 12.00 ч. - 13.00ч.)
Телефон: 0885302743

 

с. Избул

Кмет: Недрет Ремзи Мехмед
Адрес: ул. Пирин 2
Работно време: 08:00 ч. - 17:00 ч.
(обедна почивка: 12.00 ч. - 13.00 ч.)
Телефон: 0885302741

 

с. Мировци

Кмет: Валентин Добрев Кръстев
Адрес: ул. Стоян Мураданларски 37А
Работно време: 08:00 ч. -  17:00 ч.
(обедна почивка: 12.00 ч. - 13.00 ч.)
Телефон: 0887073903

 

с. Памукчии

Кмет: Кадир Ахмед Бодур
Адрес: ул. Свобода 1
Работно време: 08:00 ч. -  17:00 ч.
(обедна почивка: 12.00 ч. - 13.00 ч.)
Телефон: 0885302745

 

с. Правенци

Кмет: Юсеин Ахмед Мехмед
Адрес: ул. Христо Ботев 22
Работно време: 08:00 ч. -  17:00 ч.
(обедна почивка: 12.00 ч. - 13.00 ч.)
Телефон:  0887925280

 

с. Стан

Кмет: Валентин Георгиев Димитров
Адрес: ул. Генерал Скобелев 4
Работно време: 08:00 ч. -  17:00 ч.
(обедна почивка: 12.00 ч. - 13.00 ч.)
Телефон: 0888540402

 

с. Стоян Михайловски

Кмет: Шенол Ремзи Халил
Адрес: ул. Александър Стамболийски 2
Работно време: 08:00 ч. -  17:00 ч.
(обедна почивка: 12.00 ч. - 13.00 ч.)
Телефон: 0885302746

 

с. Беджене

Кметски наместник:
Валентина Тотева Атанасова

Адрес: ул. 
Работно време: 08:00 ч. -  17:00 ч.
(обедна почивка: 12.00 ч. - 13.00 ч.)
Телефон: 0885302752
Други населени места, които се обслужват от кметския наместник: с. Писарево

с. Жилино

Кметски наместник:
Милен Методиев Янков  
Адрес: ул. Христо Ботев 2
Работно време: 08:00 ч. - 17:00 ч.
(обедна почивка: 12.00 ч. - 13.00 ч.)
Телефон: 0882454575

 

с. Зайчино ореше

Кметски наместник:
Ивалин Василев Павлов  
Адрес: ул. Димитър Петров 12
Работно време: 08:00 ч. - 17:00 ч.
(обедна почивка: 12.00 ч. - 13.00 ч.)
Телефони: 0882454575; 0885302744

 

с. Писарево

Кметски наместник:
Валентина Тотева Атанасова

Адрес: ул. Христо Ботев 1
Работно време: 08:00 ч. -  17:00 ч.
(обедна почивка: 12.00 ч. - 13.00 ч.)
Телефон: 0885302752
Други населени места, които се обслужват от кметския наместник: с. Беджене

с. Преселка

Кметски наместник:
Нуртен Емин Мехмед
Адрес: ул. Георги Димитров 38
Работно време: 08:00 ч. -  17:00 ч.
(обедна почивка: 12.00 ч. - 13.00 ч.)
Телефон: 0885302750

с. Сечище

Кметски наместник:
Сесил Тургай Бодур
Адрес: ул. Ален мак 2
Работно време: 08:00 ч. -  17:00 ч.
(обедна почивка: 12.00 ч. - 13.00 ч.)
Телефон: 0885302748

с. Тръница

Кметски наместник:
Жеко Йорданов Жеков   
Адрес: ул. Панайот Волов № 2
Работно време: 08:00 ч. -  17:00 ч.
(обедна почивка: 12.00 ч. - 13.00 ч.)
Телефон: 088703386