Z6_PPGAHG8009S4606IDCJ60NGI64
Z7_PPGAHG8009S4606IDCJ60NGIM2

Местни избори 29.10.2023 год.

Дата на публикуване: 08.08.2023
Последна актуализация: 09.08.2023
Списък на заличените лица
Дата на публикуване: 18.10.2023

Заявление за агитационни материали
Дата на публикуване: 29.09.2023