Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председателство

Председател

Иван Ганчев

Родена на 12 април 1989 г. в град Нови пазар. Средното си образование завършва в Езикова гимназия „Никола Вапцаров“ в Шумен, изучава немски и английски език. Висшето си образование завършва в РУ „Ангел Кънчев“, специалност „Право“. След завършване на висшето си образование работи по специалността си, последователно в община Нови пазар, като юрисконсулт, и в кантора в гр. Шумен, на същата позиция.
Юрист и политик, бивш общински съветник, председател на общинския съвет в Нови пазар, народен представител от парламентарната група на БСП за България в 47 и 48 народно събрание.

Приемен ден: петък
стая 304
тел: 0537 95150
e-mail: obs_npazar@abv.bg
 

Заместник - председатели

Михайл Михайлов

Сениха Селим

Пламен Кирилов