Градове партньори

Дата на публикуване: 06.10.2020
Последна актуализация: 27.08.2021

Към настоящият момент Община Нови пазар няма партньорски взаимоотношения с общини от други страни.