Z6_PPGAHG80018CD0Q5VTE3VF10P6
Z7_PPGAHG8001ACC0QLGPRT6C2OA6

Градове партньори

Дата на публикуване: 06.10.2020
Последна актуализация: 27.08.2021

Към настоящият момент Община Нови пазар няма партньорски взаимоотношения с общини от други страни.