Z6_PPGAHG8009R880QNT4R9AP2OC0
Z7_PPGAHG8009R880QNT4R9AP2OS4

Заповеди до 15.07.2021 г.

Дата на публикуване: 15.12.2021
Последна актуализация: 15.12.2021
Заповед № 690/15.07.2021 г. за спечелен търг
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед № 683/14.07.2021 г. за спечелен търг
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед № 682/14.07.2021 г. за спечелен търг
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед № 681/14.07.2021 г. за спечелен търг
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед № 680/14.07.2021 г. за спечелен търг
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед № 679/14.07.2021 г. за спечелен търг
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед № 678/14.07.2021 г. за спечелен търг
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед № 677/14.07.2021 г. за спечелен търг
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед № 676/14.07.2021 г. за спечелен търг
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед № 675/14.07.2021 г. за спечелен търг
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед № 674/14.07.2021 г. за спечелен търг
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед № 673/14.07.2021 г. за спечелен търг
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед № 672/14.07.2021 г. за спечелен търг
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед № 671/14.07.2021 г. за спечелен търг
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед № 670/14.07.2021 г. за спечелен търг
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед № 669/14.07.2021 г. за спечелен търг
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед № 668/14.07.2021 г. за спечелен търг
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед № 667/14.07.2021 г. за спечелен търг
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед № 666/14.07.2021 г. за спечелен търг
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед № 665/14.07.2021 г. за спечелен търг
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед за търг № 664 от 14.07.2021 год.
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед № №570/21.06.2021г за спечелен търг
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед за търг № 569 от 21.06.2021 год.
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед за търг № 568 от 21.06.2021 год.
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед за търг № 567 от 21.06.2021 год.
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед за търг № 566 от 21.06.2021 год.
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед за търг № 565 от 21.06.2021 год.
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед за търг № 564 от 21.06.2021 год.
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед за търг № 563 от 21.06.2021 год.
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед за търг № 562 от 21.06.2021 год.
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед за търг № 561 от 21.06.2021 год.
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед за търг № 557 от 21.06.2021 год.
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед за търг № 560 от 21.06.2021 год.
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед за търг № 559 от 21.06.2021 год.
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед за търг № 558 от 21.06.2021 год.
Дата на публикуване: 24.09.2021

Заповед № 552/14.06.2021г за спечелен търг
Дата на публикуване: 17.06.2021

Заповед за търг № 504 от 28.05.2021 год.
Дата на публикуване: 17.06.2021

Заповед за търг № 503 от 28.05.2021 год.
Дата на публикуване: 17.06.2021

Заповед №471/25.05.2021г за спечелен търг
Дата на публикуване: 17.06.2021

Заповед №470/25.05.2021г за спечелен търг
Дата на публикуване: 17.06.2021

Заповед за търг № 469 от 25.05.2021
Дата на публикуване: 17.06.2021

Заповед №409/10.05.2021г за спечелен търг
Дата на публикуване: 17.06.2021

Заповед за търг № 345 от 14.04.2021
Дата на публикуване: 17.06.2021

Заповед за търг № 344 от 14.04.2021
Дата на публикуване: 17.06.2021

Заповед №340/12.04.2021г за спечелен търг
Дата на публикуване: 17.06.2021