Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C91
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S27
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S25

Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 16.05.2022

ЛИНК КЪМ СТАР САЙТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

Община Нови пазар
гр. Нови пазар
ул. "Васил Левски" № 3
Област Шумен
Телефони: 0537/ 23311, 23312
Електронна поща: npazar@icon.bg

Булстат :  000931575