Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHL0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHD2
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHD0

За Общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.01.2023

Община Нови пазар е самоуправляваща се административно - териториална единица, с мащабна икономика, съвременна инфраструктура, модерна база за образованието, културата, здравеопазването и спорта, ефективна търговия и достъпни социални услуги.

Община Нови пазар

14 октомври е храмов празник и ден на града. Всяка година в дните около празника се провежда традиционният панаир.

Предимствата:

  • Стратегическо географско разположение.
  • Близост до речно пристанище и попадащ в едночасовия изохрон от морските курорти и пристанища.
  • Развиваща се икономика и наличие на свободна земя и сгради.
  • Образована и можеща работна сила.
  • Местна власт, гарантираща спокойствието и сигурността на гражданите, обърната с лице към всички потенциални инвестори и гости на общината.

Нови пазар е с богати традиции в силикатната промишленост, с голям брой квалифицирани работници, които произвеждат качествени стъкларски, порцеланови и керамични изделия, предназначени за Гърция, Турция, Холандия, Русия.

Успешно се развива едно сравнително ново производство -матирането на бутилки за алкохол. Наличието на изградена база и подготвени кадри предлагат отлични възможности за производството на корабни детайли и механизми.

Сериозни постижения има в дървообработващата промишленост: производство на паркетни плоскости, фургони и дървени къщи, котиращи се добре на европейския пазар.

Хранително-вкусовата промишленост е ориентирана основно към преработката на селскостопанска продукция. Навярно най-добри възможности за развитие дава селското столанство. Плодородната почва, благоприятният климат, липсата на замърсяващи производства, изградената система за напояване са предпоставки за ускорено развитие на земеделието и животновъдството.

Нови пазар е деклариран географски регион за производство на бели вина, като най-известните маркови вина са Пино Гри и Шардоне.

Филм за Община Нови пазар - I част, 2020 г.

Сертификат по ISO на Община Нови пазар

Сертификат на Община Нови пазар

Политика и цели по качеството ISO
Дата на публикуване: 17.01.2023