Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.04.2021

В Центърът за административно обслужване на гражданите са обособени общо четири работни места - 1 деловодство, 1 ГРАО и 2 работни места Местни данъци и такси.

Гражданите влизат един по един и се насочват към съответното гише за обслужване.