Общи устройствени планове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 18.08.2021

За улеснение на гражданите и потребителите на административни услуги вече ще можете да направите бърза справка в Агенция по геодезия, картография и кадастър:

КАДАСТРАЛНА КАРТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР