Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24S6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM5

Общински съветници

Списък на общинските съветници в Общински съвет Нови пазар мандат 2023-2027

С решение № 129 от 30.10.2023 г., № 144 от 10.11.2023 г. и № 145 от 10.11.2023 г. Общинска избирателна комисия Нови пазар обяви имената на общинските съветници за мандат 2023 – 2027 г.
Брой мандати за общински съветници 21.
На основание чл. 453 и 454 от ИК и във връзка получените данни от протоколите на СИК, ОИК Нови пазар:

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Владислав Ленинов Пенев - v.penev.obs@novipazar.bg
Златина Атанасова Таскова - z.taskova.obs@novipazar.bg
Иван Валентинов Ганчев - i.ganchev.obs@novipazar.bg
Иван Иванов Димитров - i.dimitrov.obs@novipazar.bg
Красимир Янков Иванов - k.yankov.obs@novipazar.bg
Красимира Дамянова Бунова - k.bunova.obs@novipazar.bg
Михайл Петров Михайлов - m.mihajlov.obs@novipazar.bg
Станчо Ванков Станчев - s.stanchev.obs@novipazar.bg
Тодор Ангелов Вангелов - t.vangelov.obs@novipazar.bg

Движение за права и свободи – ДПС
Адем Алит Адем - a.adem.obs@novipazar.bg
Нуртен Джевджетова Ахмед - n.ahmed.obs@novipazar.bg
Недрет Мехмед Юсеин - n.iusein.obs@novipazar.bg
Сениха Зия Селим - s.selim.obs@novipazar.bg
Талиб Исмаил Талиб - t.talib.obs@novipazar.bg
Хамди Сами Авджъ - h.avdja.obs@novipazar.bg
Юсеин Шакир Юсеин - iu.iusein.obs@novipazar.bg

ГЕРБ
Ангел Любенов Куцаров - a.kutsarov.obs@novipazar.bg
Гарабед Завен Кърбашян - g.zaven.оbs@novipazar.bg
Пламен Христов Кирилов - p.kirilov.obs@novipazar.bg

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Захари Георгиев Борачев - z.borachev.obs@novipazar.bg
Милен Иванов Милчев - m.milchev.obs@novipazar.bg