Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 29.04.2021

Община Нови пазар граничи със 7 общини:
     - на изток - с общини Ветрино и Вълчидол в област Варна; 
     - на запад – с общини Шумен и Хитрино;
     - на юг – с община Каспичан;
     - на север – с общини Каолиново и Никола Козлево

Територия на община Нови пазар – 317 646 км2

Население - 16478 жит. (НСИ - към 31.12.2015г)

Населени места  - 16 бр., по азбучен ред:

Населено място до общ. център км жители бр. землище км2
с.Беджене 19 11 8,667
с.Войвода 17 416 25,625
с.Енево 4 399 11,798
с.Жилино 11 158 11,971
с.Зайчино ореше 9 183  
с.Избул 17 271 22,068
с.Мировци 16 375 32,356
гр.Нови пазар - общински център   11564 35,795
с.Памукчии 6 1121 32,806
с.Писарево 24 41 17,186
с.Правенци 16 287 19,306
с.Преселка 17 199 18,39
с.Сечище 12 110 10,941
с.Стан 6 424 21,438
с.Стоян Михайловски 8 822 23,098
с.Тръница 20 97 11,536


Вероизповедания
Населението изповядва две религии:
- православно християнство (с църкви в гр.Нови пазар  и селата Мировци, Енево, Войвода, Зайчино ореше, Писарево, Памукчии);
- мюсюлманство (с джамиите в гр.Нови пазар и селата Памукчии, Стоян Михайловски, Преселка, Избул, Правенци и Сечище).