Z6_PPGAHG8009EN80QNU52LA9LTH3
Z7_PPGAHG8009EN80QNU52LA9LT97

Парламентарни избори 02.10.2022 год.

Дата на публикуване: 27.05.2021
Последна актуализация: 09.08.2022
Справка в избирателен списък
Дата на публикуване: 25.01.2023

Списък на заличените лица
Дата на публикуване: 25.01.2023

Изборни книжа
Дата на публикуване: 25.01.2023