Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C21
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ7

Записване на часове

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.04.2021

Всеки гражданин ако желае може да си запише час и да бъде приет от Кмета на Общината

Приемен ден – всеки първи и трети петък на месеца от 08:00 до 12:00 часа
Записване за приемният ден на тел: 0537 / 23311
или на пропуска на общинска администрация

Стая 308
Тел. 0537 / 23466, факс 0537 / 24010
e-mail: npazar@icon.bg