Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O76
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IO7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C46
Общински съвет по сигурност Общинско доброволно формирование Общински съвет за намаляване на риска от бедствия Конкурси

Защита на населението

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.11.2022

 

При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението, незабавно се обадете на тел. 112 . За съдействие и допълнителна информация  се обадете  на  дежурния по Общински съвет по сигурност - 0885 302 775.

За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24 - часови диспечерски центрове, при възникване на аварии:

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161

"Овергаз Мрежи" АД - 080011211

"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.

 

При възникнало метеорологично събитие, за което се изисква информация, гражданите се обръщат към:

Националният институт по метеорология и хидрология ( НИМХ ) - филиал Шумен, където се извършват информационни услуги и се дават експертни оценки свързани с предмета на дейност на института - наблюдение на параметрите на климата, прогнози за региона на отговорност на филиала и др.

Филиал Шумен

email: hmo-shumen@meteo.bg

адрес: Хидрометеорологична обсерватория – гр. Шумен, 9700 Шумен, ул.”Университетска” № 16,

ШУ” Епископ Константин Преславски”.

За допълнителна информация и цена на услугите:

тел.номер 0887 26 27 27

телефон/факс: 054 86 28 25

Образци на документи: http://varna.meteo.bg/nimhvar-services.html


Защита при бедствия и аварии

 

БЕДСТВИЕ
"Бедствие" е всяко природно явление като земетресение, наводнение, свличане на земни пластове, бури, снежни виелици, лавини, специфични пожари, продължителни суши и епидемии. Характер на бедствие имат радиационното, химическото и бактериологичното заразяване, когато са причинени жертви и тежки материални щети на собствеността или са застрашени здравето и живота на населението.

АВАРИЯ
"Авария" е внезапна технологична повреда на машини, съоръжения и агрегати, съпроводена със спиране или сериозно нарушаване на технологичния процес, с взривове, пожари, замърсяване на околната среда, разрушения, жертви или заплахи за живота и здравето на населението.

КАТАСТРОФА
"Катастрофа" е внезапно събитие, съпроводено с тежки последствия, жертви, наранявания, разрушения и повреди, които причиняват загуби, налагащи незабавна, спасителна и непосредствена възстановителна намеса в широк мащаб.

• Първата Ви реакция трябва да бъде да уведомите органите на МВР или тези за спешна медицинска помощ за злополуката. Това може на телефона за спешни повиквания на единната спасителна система 112

 

Вашето повикване трябва да съдържа следната информация:

 

Къде? – Посочете мястото, улицата, номер на улицата, кръстовище или някакъв ориентир при злополука извън града;
Какво? – Посочете вида на злополуката: пътнотранспортно произшествие с лек автомобил, с тежкотоварен автомобил, с транспортиране на опасен товар. Посочете също дали има затиснати или ранени хора и дали има опасност от пожар;
Колко? – Посочете броят на пострадалите, по възможност вида на нараняванията;
Кой се обажда? – Кажете името си и номера, от който се обаждате.

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ 

РАНИЦА ЗА БЕДСТВИЯ СЕМЕЕН ПЛАН ЗА БЕДСТВИЯ ОПОВЕСТЯВАНЕ
РАНИЦА ЗА БЕДСТВИЯ СЕМЕЕН ПЛАН ЗА БЕДСТВИЯ ОПОВЕСТЯВАНЕ

 

ДЕЙСТВИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЕ, АВАРИЯ ИЛИ КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ 

Действия при радиоактивност
Дата на публикуване: 15.11.2022

Индивидуални средства за защита
Дата на публикуване: 15.11.2022

Йодна профилактика
Дата на публикуване: 15.11.2022

Хранителен режим при радиация
Дата на публикуване: 15.11.2022

Действия при силен вятър
Дата на публикуване: 15.11.2022

Действия при промишлени аварии
Дата на публикуване: 15.11.2022

Действия при пожари
Дата на публикуване: 15.11.2022

Действия при наводнения
Дата на публикуване: 15.11.2022

Действия при земетресение
Дата на публикуване: 15.11.2022

Действия при гръмотевични бури
Дата на публикуване: 15.11.2022

Действия при автомобилни катастрофи
Дата на публикуване: 15.11.2022