Z6_PPGAHG800HFA70QJUN8P690H55
Z7_PPGAHG800HFA70QJUN8P690HD1

Тримесечни отчети

Дата на публикуване: 20.05.2021
Последна актуализация: 05.07.2023
Тримесечни отчети - 30.09.2023 г.
Дата на публикуване: 27.10.2023

Тримесечен отчет 30.06.2023 година
Дата на публикуване: 31.07.2023

Тримесечен отчет 31.03.2023 година
Дата на публикуване: 28.04.2023

Тримесечни отчети - 31.12.2022 г.
Дата на публикуване: 22.03.2023

Тримесечни отчети - 30.09.2022 г.
Дата на публикуване: 22.03.2023

Тримесечен отчет 30.06.2022 година
Дата на публикуване: 02.08.2022

Тримесечен отчет 31.03.2022 година
Дата на публикуване: 29.04.2022

Тримесечен отчет 31.12.2021 година
Дата на публикуване: 24.02.2022

Тримесечни отчети - 30.09.2021 г.
Дата на публикуване: 02.11.2021

Тримесечни отчети - 30.06.2021 г.
Дата на публикуване: 02.08.2021

Тримесечен отчет 31.03.2021 година
Дата на публикуване: 28.04.2021

Тримесечен отчет 31.12.2020 година
Дата на публикуване: 05.03.2021

Тримесечен отчет 30.09.2020 година
Дата на публикуване: 13.11.2020

Тримесечен отчет 30.06.2020 година
Дата на публикуване: 03.08.2020

Тримесечен отчет 31.03.2020 година
Дата на публикуване: 11.05.2020