Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OI0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KJ6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KJ5

Характеристики на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.04.2021

Община Нови пазар се намира се в Североизточна България и заема източната част на Щуменска област. Разположена е в живописен район между Лудогорското и Провадийското плато. Отстои на 25 км. от областния център Шумен и на около 60км. от град Варна.

 

Административен център и населени места

В административните граници на общината са разположени 15 населени места: Беджене, Войвода, Жилино, Зайчино Ореше, Избул, Мировци, Памукчии, Писарево, Правенци, Преселка, Сечище, Стан, Стоян Михайловски и Тръница.