Z6_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3HJK3
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3HJF6
Заседания Решения

Kомисия по общински имоти, строителство, благоустрояване, териториално развитие, ОС и КД, ПСМ, търговия и СС

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.02.2024

 

Председател:

 

Сениха Зия Селим

 

Членове:

  1. Адем Алит Адем
  2. Иван Иванов Димитров
  3. Пламен Христов Кирилов
  4. Станчо Ванков Станчев