Z6_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3H3C5
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3H3S3
Протоколи мандат 2023-2027 г.

Протоколи на Общински съвет

Дата на публикуване: 09.02.2021
Последна актуализация: 08.02.2024

Всички заседания на Общински съвет Нови пазар са открити и могат да присъстват всички желаещи.

В секцията в ляво можете да откриете протоколите от проведените сесии на Общински съвет Нови пазар.