Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.04.2021

Община Нови пазар предоставя административни услуги, регламентирани в законодателството на Република България.

Центърът за административно обслужване е на първият етаж в сградата на Общината.

Община Нови пазар
гр. Нови пазар, п.к. 9900
ул. "Васил Левски" № 3
Област Шумен, Република България
Телефон 0537/23311, 23312
Център за административно обслужване на гражданите - телефон 0537/23311, 23312
Намира се на първи етаж в сградата на Община Нови пазар