Z6_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3HJH2
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3HJF7
Заседания Решения

Комисия по образование, култура, спорт и младежки дейности

Дата на публикуване: 08.02.2024
Последна актуализация: 08.02.2024

 

Председател:

 

Златина Атанасова Таскова

 

Членове:

  1. Владислав Ленинов Пенев
  2. Милен Иванов Милчев
  3. Недрет Мехмед Юсеин
  4. Юсеин Шакир Юсеин