Z6_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3HJ71
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3HJV6
Заседания Решения

Мандатна комисия

Дата на публикуване: 08.02.2024
Последна актуализация: 08.02.2024

 

Председател:

 

Милен Иванов Милчев


Членове:

  1. Адем Алит Адем
  2. Иван Иванов Димитров