Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OP0
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ16P4

Инвестиции

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 18.08.2021

Община Нови пазар се старае да насърчава инвестициите на своята територия. Основните цели, които Общината се стреми да постигне са:

  • повишаване конкурентоспособността на икономиката на Община Нови пазар, чрез нарастване на инвестициите за технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност при спазване принципите на устойчивото развитие;
  • подобряване на инвестиционния климат;
  • създаване на нови и високопроизводителни работни места.