Стратегия и управление на общинска собственост

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.08.2021

Управлението на общинската собственост е цялостен и структурен подход за дългосрочно управление на собствеността като инструмент за ефикасно и ефективно предоставяне на публични услуги и блага.