Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP1

Проект на бюджет на общината

Дата на публикуване: 30.04.2021
Последна актуализация: 19.05.2021
Приложения проекто бюджет 2024 г.
Дата на публикуване: 22.01.2024

Приложения проекто бюджет 2023 г.
Дата на публикуване: 31.08.2023

Приложения проекто бюджет 2022 г.
Дата на публикуване: 21.03.2022

Проекто бюджет 2021 г.
Дата на публикуване: 13.03.2021