Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2494
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI5

Секретар на Община Нови пазар

Калоян Пепов Хинчев

Образование и квалификация:

Завършил средното си образование в СОУ „Васил Левски” – гр. Нови пазар.

Дипломиран магистър по право от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново.
Работил в община Нови пазар и в юридическа кантора в град Варна.

Приемен ден – всеки първи и трети петък на месеца от 08:00 до 12:00 часа.
Записване за приемният ден на тел: 0537 / 23311 или на пропуска на общинска администрация.

Основни функции и задължения:

Секретарят на общината осъществява административното ръководство, като ръководи, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на законите и подзаконовите нормативни актове.

Контакти:

Стая: 306
Тел. 0537 233 11 
e-mail: sekretar@novipazar.bg