Z6_PPGAHG8009VQC06K7ACUTOEVO0
Z7_PPGAHG8009VQC06K7ACUTOEVK3

Парламентарни избори 02.04.2023 год.

Дата на публикуване: 03.02.2023
Последна актуализация: 03.02.2023
Списък на заличените лица
Дата на публикуване: 22.03.2023

Заявление за агитационни материали
Дата на публикуване: 02.03.2023

Справка в избирателен списък.
Дата на публикуване: 02.03.2023