Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SP5

Забележителности

Накратко

Часовникова кула

 

Община Нови пазар е разположена в живописен район

между Лудогорското и Провадийското плато.

Отстои на 25 км от областния център Шумен и на

около 70 км от град Варна.

Вижте още ...

Около нас

Базилика плиска

 

Община Нови пазар е сред водещите туристическите

дестинации в страната, поради уникалното си

географско разположение до значими

исторически обекти, свързани с историята на България.

В непосредствена близост са първите български

столици, Плиска и Преслав, както и Мадара с

уникалния скален релеф, изсечен в скалите.

 

Вижте още ...