Z6_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3HJ87
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3HJF4
Заседания Решения

Kомисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, инвестиции и трудова заетост

Дата на публикуване: 01.10.2020
Последна актуализация: 08.02.2024

 

Председател: 

 

Красимир Янков Иванов


Членове:

  1. Ангел Любенов Куцаров
  2. Захари Георгиев Борачев
  3. Михайл Петров Михайлов
  4. Талиб Исмаил Талиб