Z6_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3HJA6
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3HJF5
Заседания Решения

Комисия по здравеопазване и социални дейности

Дата на публикуване: 08.02.2024
Последна актуализация: 08.02.2024

 

Председател:

 

д-р Хамди Сами Авджъ

 

Членове:

  1. Гарабед Завен Кърбашян
  2. д-р Красимира Дамянова Бунова
  3. Нуртен Джевджетова Ахмед
  4. Тодор Ангелов Вангелов