Общински стратегически документи

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 21.04.2021

Общинските стратегически документи са:

- различните видове стратегии;

- програмите, приети с Решения на Общински съвет Нови пазар;

- стратегически планове.

Ще ги откриете в секцията в ляво на страницата.