Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KU6
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QF5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C4

Детски градини

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 01.06.2022

ДГ "Китка"

гр. Нови пазар 9900, обл. Шумен
ул. "Стефан Караджа" №40
тел.: 0537/2 34 86; 0885 302 764
e-mail: cdgkitka@abv.bg
Директор: Николинка Николова

ДГ "Пролет"

гр. Нови пазар 9900, обл. Шумен
ул. "Братя Миладинови" №
тел.: 0537/2 23 47 и 0885 30 27 67
e-mail: cdg4@icon.bg
Директор: Петя Тодорова

ДГ "Калина Малина"

гр. Нови пазар 9900, обл. Шумен
ул. "Бачо Киро" №5
тел.: 0885302765
e-mail: cdg4@icon.bg
Директор: Калинка Чернева

ДГ "Зорница"

г. Нови пазар 9900, обл. Шумен
ул. "Цар Асен" №77
тел.: 0885302766; 0537/ 2 5674
e-mail: cdg3@abv.bg
Директор: Анета Петкова


ДГ "Слънчо"

с. Памукчи 9934, общ. Нови пазар, обл. Шумен
ул. "Трети март" №2А
тел.: 0885/  302 768
e-mail: tatyana.grigorova@abv.bg
Директор: Татяна Григорова

ДГ "Синчец"

с. Ст. Михайловски 9928, общ. Нови пазар, обл. Шумен
ул. "Ал.Стамболийски" №3
тел.: 0885302769
e-mail: dalila_123@abv.bg
Директор: Далила Димитрова

ДГ "Здравец"

с. Войвода 9958, общ. Нови пазар, обл. Шумен
ул. "Здравец" № 1
тел.: +359 53 25 388
e-mail: milena_jeleva@abv.bg
Директор: Милена Желева

ДГ "Радост"

с. Мировци 9921, общ. Нови пазар, обл. Шумен
ул. "Н. Й. Вапцаров" № 8
тел.: 0885 30 27 70
e-mail: cdg_radost_mirovci@abv.bg
Директор: Миглена Стойчева

ДГ "Горска теменужка"

с. Избул 9959, общ. Нови пазар, обл. Шумен
ул. "Родопи" №2
тел.: 0877488812
e-mail: Cdg_izbul@abv.bg
Директор: Вероника Милева