Z6_PPGAHG8001TUA06E6J8D68UAV4
Z7_PPGAHG8001TUA06E6J8D68UQ02

Избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание - 9 юни 2024 г.

Дата на публикуване: 18.04.2024
Последна актуализация: 13.05.2024

Разяснителна кампания

Избори за членове на Европейски парламент от Република България през юни 2024 г.
Кой може да гласува за Народно събрание в изборите на 9 юни 2024 г.
Кои български граждани имат право да гласуват за членове на Европейския парламент на 9 юни 2024 г.
Гласуване по настоящ адрес в изборите на 9 юни 2024 г.
Гласуване на избиратели с увреждания в изборите на 9 юни 2024 г.

Вижте на този адрес: https://www.cik.bg/bg/ep2024/campaign/subtitles-video