Главен архитект

Николай Симеонов

Завършил УАСГ гр. София, през 2005 година.

Специалност „Архитектура”, Магистър и специалност  „Урбанизъм”, Магистър.

Архитект на свободна практика, член на Камарата на Архитектите в България.

Стая: 101
Тел. 0537/2-33-11, вътр. 161
e-mail: n.simeonov@novipazar.bg