Z6_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3HJT4
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3HJV4
Заседания Решения

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Дата на публикуване: 08.02.2024
Последна актуализация: 08.02.2024

 

Председател:

 

Михаил Петров Михайлов


Членове:

  1. Недрет Мехмед Юсеин
  2. Пламен Христов Кирилов
  3. Тодор Ангелов Вангелов
  4. Юсеин Шакир Юсеин