Z6_PPGAHG8001J97060GSQOL1JON2
Z7_PPGAHG8001J97060GSQOL1JOF6

Документи

Дата на публикуване: 13.04.2022
Последна актуализация: 14.04.2022

Общинска програма на мерките за закрила и насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби през 2022 г.

Заповед за утвърдени формули за разпределение на средствата за делегирани от държавата дейности за 2022 г.

Заповед за утвърдени формули за разпределение на средствата за делегирани от държавата дейности за 2022 г.

Информация за разпределение на средствата за делегирани от държавата дейности за 2022 година.

Заповед за разпределение

Разпределение на средствата