Международно сътрудничество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 27.08.2021

Сътрудничеството между общините, в т.ч. и международното се осъществява на основата на подписано споразумение за сътрудничество, което се одобрява от общинския съвет.