Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OU1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KJ7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB4

Символи и почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.05.2021

Символите на Община Нови пазар са: Знамето на Общината, Гербът на Общината, Огърлицата на кмета и Почетния плакет.