Състав

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.04.2021

Общински съвет Нови пазар мандат 2019-2023 е с численост от 21 общински съветници.