Проверка на статус на преписка

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.04.2021

Всеки гражданин, който желае може да извърши проверка статуса на своята преписка. Това става на телефон 0537/ 95166; 0537/23311;, като задължително посочва входящия номер.