Символи

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.05.2021

Знаме на Община Нови пазар

Знаме Община Нови пазар

Герб на Община Нови пазар

Герб на Община Нови пазар

Огърлица на Кмета

Огърлица на Кмета

Плакет на Община Нови пазар

Плакет на Община Нови пазар