Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O16
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF7

Символи

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.05.2021

Знаме на Община Нови пазар

Знаме Община Нови пазар

Герб на Община Нови пазар

Герб на Община Нови пазар

Огърлица на Кмета

Огърлица на Кмета

Плакет на Община Нови пазар

Плакет на Община Нови пазар