Z6_PPGAHG8009EN80QNU52LA9LT22
Z7_PPGAHG8009EN80QNU52LA9LTI5
Местни избори 29.10.2023 год. Парламентарни избори 02.04.2023 год. Парламентарни избори 02.10.2022 год. Архив

Избори

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 09.08.2022

Уважаеми съграждани,

Тук може да се информирате за:

- Важни дати и срокове за избирателите при провеждане на избори;

- Места за поставяне на агитационни материали;

- Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия и Общинска избирателна комисия - електронен адрес и данни за контакт;

- Предварителни избирателни списъци;

- Информация за провеждане на консултации;

- Справки и подаване на заявления за корекции и промени в избирателните списъци, в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс.

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ