Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VA1D7
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VA176
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VA175

Протоколи и Решения на Общински съвет

Дата на публикуване: 09.02.2021
Последна актуализация: 08.02.2024

Всички заседания на Общински съвет Нови пазар са открити и могат да присъстват всички желаещи.

В секцията в лява можете да откриете решенията от проведените сесии на Общински съвет Нови пазар.