Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24C5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE6

Политическа структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.01.2022

Числеността на Общински съвет Нови пазар е от 21 общински съветници.

За контакти с Общински съвет e-mail: obs_npazar@abv.bg

 

Председател Общински съвет Михайл Петров Михайлов

тел: 0537 95150 , e-mail: obs_npazar@abv.bg