Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24C5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE6

Политическа структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 01.02.2024

Числеността на Общински съвет Нови пазар е от 21 общински съветници.

За контакти с Общински съвет e-mail: obs_npazar@abv.bg

 

БСП за България - 9 човека

Движение за права и свободи - 7 човека

ГЕРБ - 3 човека

ПП, ДБ - 2 човека