Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121D6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HK5

Място за преглед на предоставената информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 31.05.2021

Информацията се получава в Центърът за административно обслужване на гражданите на 1-ви етаж в сградата на Община Нови пазар.