Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H10
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18A4

Анкетна карта за качеството и организацията на административното обслужване в община Нови пазар

Как оценявате отношението на служителите в Центъра за административно обслужване?