Анкетна карта за качеството и организацията на административното обслужване в община Нови пазар

Как оценявате отношението на служителите в Центъра за административно обслужване?