Z6_PPGAHG8009EN80QNU52LA9LT22
Z7_PPGAHG8009EN80QNU52LA9LTI5

Парламентарни избори 02.10.2022 год.

Дата на публикуване: 27.05.2021
Последна актуализация: 09.08.2022
Списък на заличените лица
Дата на публикуване: 21.09.2022

Справка в избирателен списък
Дата на публикуване: 24.08.2022

Изборни книжа
Дата на публикуване: 24.08.2022