Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C40
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO6

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.12.2021

Центърът за административно обслужване се намира на първи етаж в сградата на Община Нови пазар.

Адрес: община Нови пазар, гр. Нови пазар, п.к. 9900, ул. "Васил Левски" № 3;

npazar@novipazar.bg;
Тел: 0537/ 95166; 0537 / 23311;
Факс: 0537 / 24010;

Работно време: от 08:00 до 17:30 часа без прекъсване.

Общинска администрация Нови пазар използва различни видове бланки при заявяване на дадена административна услуга.