Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Фолклорният събор “Станата пее” ще се проведе на 25 май

Дата на публикуване: 22.04.2024
Последна актуализация: 22.04.2024

Традиционният фолклорен събор „Станата пее” ще се проведе на 25.05.2024 г. /събота/ в местността Станата край гр. Нови пазар.
Организатор на събитието е Община Нови пазар.
При неблагоприятни метеорологични условия мероприятието ще се проведе в сградата на Народно читалище „Христо Ботев-1872“, гр. Нови пазар.

Цел на събора:
Провеждането на събора „Станата пее“ спомага за проучване, популяризиране и съхраняване на българския фолклор от нашия регион, за приемствеността между поколенията и утвърждаването му в съвременния живот.

Условия за участие:
Песни или инструментални изпълнения – 2 изпълнения, /бърза и бавна/- до 5 минути;
Танцови колективи – 2 танца до 8 минути;
Обреди и обичаи – до 10 минути;
Словесен фолклор – до 5 минути;
Допускат се до 2-ма индивидуални изпълнители от колектив.

Краен срок за приемане на заявки за участие: 19.05.2024 г.
Графикът за реда на явяване се определя публично чрез жребий от участниците 15 минути преди започване на програмата на събора, а редът на неявилите се навреме, се определя служебно.
Фолклорният събор няма конкурсен характер.
Всички участници, включени в програмата на събора, ще получат грамота за добро представяне.
Разходите по транспорта са за сметка на участниците.

Организаторът си запазва правото да фотографира, филмира и записва изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на събора.
Заявка за участие във фолклорен събор “Станата пее” можете да изтеглете от тук: https://novipazar.bg/wps/portal/municipality-novipazar/actual/messages/mstana18424

 Станата пее 2024