Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1864
Z7_PPGAHG80011AE0Q5UOQ2UJ1GI2

Бързи връзки

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 31.05.2021

РЕГИОНАЛНИ

Областна администрация - Шумен
Информация за предоставяне на услуга от Областна администрация - Шумен
Официален сайт на Община Шумен
РЗИ Шумен
ОДМВР - Шумен

НАЦИОНАЛНИ / Министерства

Президент
Народно събрание

Министерство на външните работи
Министерство на вътрешните работи
Министерски съвет
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
Министерство на икономиката и енергетиката
Министерство на финансите

Централни администрации

Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА)
Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)
Национален статистически институт (НСИ)
Национален осигурителен институт (НОИ)
Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)
Национален Център по Наркомании (НЦН)
Изпълнителна агенция по лекарствата
Главна инспекция по труда
Държавна агенция за метрология и технически надзор (ДМТН)

Съюзи, съсловни организации

Български лекарски съюз (БЛС)
Български зъболекарски съюз (БЗС)
Асоциация на професионалистите по здравни грижи
Световна здравна организация (СЗО)
Международен институт по здравеопазване и здравно осигуряване (МИЗЗО или здраве.нет)
Български червен кръст (БЧК)

Пациентски организации

Конфедерация "Защита на здраето" (КЗЗ)
Център за защита правата здраеопазването (ЦЗПЗ)
Нацинална пациентска оранизация
Българска Асоциация за закрила на пациентите
Федерация "Българки паиентски форум"
Национален алианс на хора с редки болести