Z6_PPGAHG800HJO10Q7EHQ1FS4PE2
Z7_PPGAHG800HJO10Q7EHQ1FS4PU5
Издания на вестника от 2021г. Издания на вестника от 2022г. Издания на вестника от 2023 г. Издания на вестника от 2024 г.

Вестник Нови пазар - Днес

Дата на публикуване: 01.11.2021
Последна актуализация: 03.08.2022

Вестник “Нови пазар - днес” е издание на Община Нови пазар. Първият брой излиза от печат през месец февруари 2021 година. Вестник “Нови пазар - днес” се разпространява безплатно.